Skip to main content
Inner Child

Abuse, physical and/or energetic?

By 8 August, 2019September 18th, 2019No Comments

Seksueel misbruik komt in verschillende vormen, Hier bespreek ik de fysieke en energetische vorm.

Annette heeft al enige tijd innerlijk kind werk gedaan. Met haar innerlijk kind is ze al in staat geweest om een ​​aantal situaties op basis van de verstorende emoties die ze ervoer in haar leven, op te lossen. Ze is erg behulpzaam en zet haar eigen behoeften opzij om anderen te helpen. Geleidelijk is ze tot het inzicht gekomen dat er een onbalans in haar te helpen is. “Waar blijf ik?” Dit is een vraag die ze zichzelf regelmatig vraagt. Annette merkt dat ze te veel geeft en eigenlijk wil ze er iets voor terug. Ze wil horen dat ze het goed gedaan heeft of dat het niet mogelijk zou zijn geweest zonder haar en soortgelijke tekenen van waardering. Daarin, gaat ze zwaar over haar eigen grenzen.

Zelfvertrouwen

Ze begint te voelen als er iets niet klopt, maar ze kan er de vinger niet op leggen. Vanuit haar achtergrond als maatschappelijk werker en de cursus innerlijke kind werk weet ze dat dit patroon, de behulpzaamheid en haar laag gevoel van eigenwaarde te maken kan hebben met seksueel misbruik. Toch kan ze daarover niets in haar geheugen vinden.

Helpen

Helpen

In een gesprek met haar innerlijke kind bespreekt ze dit en vraagt ​​haar innerlijke kind of er een vorm van seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. Haar antwoord is bevestigend, maar er is niets fysiek gebeurd. Als een klein kind heeft ze sterke seksuele energie opgepikt. Een sterk seksueel verlangen van een man heeft het zelfde effect op haar als lichamelijk misbruik achter gelaten. Met haar innerlijk kind is ze in staat om de energie rond dit misbruik op te lossen. Haar helpen krijgt een heel andere dynamiek en ze weet veel beter wat ze nodig heeft voor zichzelf. Dit stelt haar in staat om voldoende zelfzorg in te bouwen en ze voelt zich ook dat ze deze bevestiging niet langer nodig heeft. Gewoon een genoegen om u van dienst zijn.

Energie

Dit is een voorbeeld van een vorm van seksueel misbruik die vaak over het hoofd wordt gezien, maar met dezelfde gevolgen van de fysieke handeling. Zelf heb ik een soortgelijke ervaring. Naast het fysieke misbruik dat ik meegemaakt heb, heb ik ook energetisch misbruik ervaren. In een gesprek met mijn huisarts een paar jaar geleden, werd het me duidelijk. Ik vertelde haar over mijn fysieke misbruik en vertelde haar dat ik het gevoel had dat er iets gebeurd was, maar daarvan ik had geen duidelijke herinnering.

Herinneringen

Toch zijn deze herinneringen aan de fysieke acties via de verschillende betrokken zintuigen in mijn geheugen. Aanraking, zien, horen en dergelijke. Van het energetisch misbruik had ik slechts een vaag, maar toch sterk gevoel. Zij bevestigde mijn verhaal en legde uit dat ze beide even sterk ervaringen zijn, vandaar de vergelijkbare gevolgen.Ook mijn innerlijk kind bevestigde deze ervaring en kon ook aangeven waar dat was gebeurd.